Komunikaty i ogłoszenia Rady
  Wydarzenia na osiedlu


  Skład
  Statut
  Kontakt


  Uchwały i pisma Rady Osiedla
  Pisma wpływające do Rady Osiedla
  Protokoły z zebrań Rady Osiedla

Historia osiedla

Historia osiedla Północ- Tysiąclecie rozpoczęła się, kiedy Sejm PRL ogłosił w lutym 1958 r. obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, mające przypadać na lata 1960-1966. Każda polska wieś i miasto miały uczcić w tym okresie jubileusz milenium naszego kraju. Szybko rozpoczęto organizacje najróżniejszych uroczystości o różnym rozmiarze, a jedną ze sztandarowych akcji Jubileuszu była „budowa tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego", ogłoszona przez Władysława Gomułkę 24 września 1958 r.
 

Także i w Chrzanowie powzięto decyzję o budowie takich szkół, poszerzając zamysł o budowę całego nowego osiedla oraz placu z domem kultury. „Tysiąclatkami" są więc budynki Szkoły Podstawowej nr 1 i oraz ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 7 (obecnie Publiczne Gimnazjum nr 1). Siedzibę Szkoły Podstawowej nr 1 przeniesiono w roku szkolnym 1962/3 do nowego gmachu przy ul. Borelowskiego z budynku przy ul. Mickiewicza. Wszystkie prace przy Placu Tysiąclecia ukończono w 1971 r. Szkoły były już wówczas gotowe, a w międzyczasie powstawało Osiedle, które zwane także było "Osiedlem Piastowskim" lub "Osiedlem Tysiąclecia". Miało być to ówczesne "Nowe Miasto", pełniące funkcję „sypialni" dla robotników pobliskich dużych zakładów pracy.

 

Według koncepcji nowe osiedle miało być swego rodzaju żywym pomnikiem dziesięciu wieków istnienia Państwa Polskiego. W związku z budową całego założenia zaingerowano w zabudowania starówki chrzanowskiej, szczególnie ówczesnego Małego Rynku oraz zabudowań plebańskich, przy rozwidleniu dróg: Balińskiej, Śląskiej i Sienkiewicza (tam gdzie obecnie jest przystanek autobusowy i zieleńce). Wyburzono niemal wszystkie kamienice, z wyjątkiem tej która najpierw była siedzibą "Domu Ubogich", a następnie "Caritasem". Zaprojektowano wówczas obwodnicę zachodnią Osiedla Północ - ul. Sienkiewicza, biegnącą od ul. Śląskiej, która przecięła dotychczasowe ulice: Balińską, Niecałą i Piaskową. Wschodnie części tych ulic całkowicie wyburzono. Wszystkim starym ulicom, które weszły w skład nowego osiedla, zmieniono nazwy na te, które bardzie pasowały do koncepcji Osiedla Tysiąclecia, np. ul. Plebańską zastąpiono ul. Piastowską. Teren na którym powstały bloki jeszcze w latach 60. Składał się jedynie z pól uprawnych, łąk, kilku stodół i stawów w sąsiedztwie nasypu kolejowego.

 

Każde powstające w tym czasie osiedle w Polsce miało być "samowystarczalne", dlatego też projektanci zaplanowali, poza powstaniem nowych mieszkań i dróg, także wybudowanie budynków użyteczności publicznej jak hala sportowa, szkoły, pasaż handlowy czy dom kultury. Budowa takich osiedli była wspierana przez władze centralne, które wspierały miasta finansowo w wydatkach związanych z ogromnymi budowami.

W wyniku używania przez wielu mieszkańców potocznej nazwy związanej z geograficznym położeniem osiedla na północy miasta ostatecznie do osiedla przylgnęła nazwa „Północ", a dziś w oficjalnych dokumentach osiedle nazwane jest „Osiedlem Północ - Tysiąclecie".

 

Oprac. Kamil Bogusz,

Muzeum w Chrzanowie

     Położenie
     Historia osiedla
     Sport i rekreacja
     Nasi dzielnicowi


     Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
     Placówki oświatowe
     Organizacje pozarządowe     Linki
     Galeria zdjęć
     Media o nas

LIOOSYS CMS - web content management