Komunikaty i ogłoszenia Rady
  Wydarzenia na osiedlu


  Skład
  Statut
  Kontakt


  Uchwały i pisma Rady Osiedla
  Pisma wpływające do Rady Osiedla
  Protokoły z zebrań Rady Osiedla

Protokoły z zebrań Rady Osiedla


416 KB
   Protokół nr 22 z 24 VI 2020


4 429 KB
   Protokół nr 21 z 12 II 2020


1 407 KB
   Protokół nr 20 z 11 XII 2019


815 KB
   Protokół nr 19 z 14 X 2019


1 550 KB
   Protokół nr 16 z 3 VII 2019


1 855 KB
   Protokół nr 15 z 24 IV 2019


335 KB
   Protokół nr 14 z 13 II 2019


1 918 KB
   Protokół nr 13 z 29 XI 2018


931 KB
   Protokół nr 13 z 29 XI 2018 c.d.


2 062 KB
   Protokół nr 12 z 20 VI 2018


310 KB
   Protokół nr 11 z 14 III 2018


1 534 KB
   Protokół nr 10 z 10 I 2018


244 KB
   Protokół nr 9 z 8 XI 2017


324 KB
   Protokół nr 8 z 5 IX 2017


305 KB
   Protokół nr 7 z 21 VI 2017


1 360 KB
   Protokół nr 6 z 10 V 2017


62 KB
   Protokół nr 6 z 10 V 2017 c.d.


180 KB
   Protokół nr 5 z 5 IV 2017


1 163 KB
   Protokół nr 4 z 8 II 2017


184 KB
   Protokół nr 4 z 8 2017 c.d.


283 KB
   Protokół nr 3 z 14 XII 2016


678 KB
   Protokół nr 2 z 9 XI 2016


612 KB
   Protokół nr 1 z 20 X 2016


61 KB
   Protokół wyboru przewodniczącego


656 KB
   Protokół wyboru zastępcy przewodniczącego


59 KB
   Protokół wyboru sekretarza


56 KB
   Protokół wyboru członków Zarządu


68 KB
   Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 20 X 2016


60 KB
   Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 20 X 2016 c.d.


38 KB
   Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego 20 X 2016 c.d.


858 KB
   Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla 20 X 2016


39 KB
   Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla 20 X 2016 c.d.


1 058 KB
   Protokół z zebrania 20 X 2016

 


Kadencja 2012-2016

 

 


409 KB
   Protokół nr 1 z 3 X 2012


2 143 KB
   Protokół nr 2 z 12 XII 2012


2 043 KB
   Protokół nr 3 z 6 II 2013


2 853 KB
   Protokół nr 4 z 10 IV 2013


2 346 KB
   Protokół nr 5 z 12 VI 2013


6 620 KB
   Protokół nr 6 z 14 VIII 2013


1 444 KB
   Protokół nr 7 z 9 X 2013


2 537 KB
   Protokół nr 8 z 11 XII 2013


2 113 KB
   Protokół nr 9 z 12 II 2014


65 KB
   Protokół nr 10 z 9 IV 2014


60 KB
   Protokół nr 10 z 9 IV 2014 c.d.


919 KB
   Protokół z posiedzenia ws. statutu 6 V 2014


120 KB
   Protokół nr 11 z 26 VI 2014


1 786 KB
   Protokół nr 12 z 10 IX 2014


646 KB
   Protokół Komisji Skrutacyjnej ds. Wyboru Sekretarza z 10 IX 2014


5 608 KB
   Protokół nr 13 z 3 XI 2014


2 532 KB
   Protokół nr 14 z 17 XII 2014


852 KB
   Protokół nr 15 z 11 II 2015


447 KB
   Protokół nr 16 z 15 IV 2015


847 KB
   Protokół nr 17 z 24 VI 2015


656 KB
   Protokół nr 19 z 4 XI 2015


442 KB
   Protokół nr 20 z 16 XII 2015


335 KB
   Protokół nr 21 z 10 II 2016


539 KB
   Protokół nr 22 z 13 IV 2016


558 KB
   Protokół nr 23 z 22 VI 2016


283 KB
   Protokół nr 24 z 9 IX 2016

     Położenie
     Historia osiedla
     Sport i rekreacja
     Nasi dzielnicowi


     Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
     Placówki oświatowe
     Organizacje pozarządowe     Linki
     Galeria zdjęć
     Media o nas

LIOOSYS CMS - web content management